مرکز تخصصی یوگا

TA چیست؟

TA چیست؟

تی ای (TA) چیست ؟
مجموعه ای است از. روان درمانی ، بررسی و تحلیل ارتباطات فرد و عملکرد متقابل وی در شــــرایط ناســـازگار و همچنین جایگاه مکمل نفس ما (ایگو) که به نقشهای ما به عنوان والــــد ، کودک و بـــالغ بازمیگردد.
این دوره چه کمکی به شما میکند ؟
تحلیل رفتار متقابل TA روش منظمی است از روان درمانی که به منظور رشد و تغییرات شخصی می باشد. این الگوی شخصیتی به ما کمک می کند که دریابیم انسانها چگونه رفتار و عمل میکنند و اینکه چگونه شخصیت خود را در قالب رفتارهایشان آشکار می سازند.
تحلیل رفتار متقابل شرایط بهتری را برای ارتباطات فرد ، مدیریت بر خود ، رشد کودک و … را فراهم می سازد و در حوزه کاربرد عملی برای انواع اختلالات روانی از مشکلات روزانه گرفته تا روان پریشی های بسیار عمیق بکار میرود و روش های درمانی برای درمان های فردی، گروهی و فردی و خانوادگی ارائه می دهد. همچنین در حوزه آموزشی نیز به آموزگاران و دانشجویان کمک می کند تا از برخوردهای بی فایده و مخرب بپرهیزند. این نظریه در بیشتر حوزه ها کاربرد دارد و به طور کلی تحلیل رفتار متقابل در هر زمینه ای که نیاز به درک افراد و کنش مناسب در ارتباطات باشد می تواند مؤثر واقع شود.

مشخصات نویسنده

eqweqwe sadweqwe

نظری وجود ندارد

یک نظر بگذارید