مرکز تخصصی یوگا

سهیلا مرتضوی

آکادمی یوگا - سهیلا مرتضوی

مربی یوگا درجه سه
اغاز فعالیت در سال1390
زمینه فعالیت  اسانا
5سال سابقه کار در در باشگاه های مختلف (شهران_کاشانی_اکباتان)
و هم اکنون مشغول به کار در اکادمی یوگا اکباتان و باشگاه رکورد اکباتان است.