مرکز تخصصی یوگا

سمیرا حیدری

آکادمی یوگا - سمیرا حیدری

 

سمیرا حیدری متولد ۱۳۶۰،با ده سال سابقه یوگا و پنج سال سابقه مربیگری به سبک آشتانگا یوگا و وینیاسا فلو و اشنایی کامل با حرکات اصلاحی و ماساژ در مانی ومحقق تغذیه سالم و طب سنتی و سابقه شرکت در مسابقات سراسری یوگا