مرکز تخصصی یوگا

پرستو گروگان

آکادمی یوگا - پرستوگروگان

سفریوگایی را نزد خانم زهرا نعیمی در سال 88آغاز کرده و با تشویقات خانم نعیمی دوره مربی گری درجه 3 یوگا را با خانم رضایی و خانم غفاری و سایر مربی های با تجربه گذرانده و در سبک هایی مانند ساتیاناندا یوگا ، یوگا با ابزار ، یوگا و پیلاتس و آشتانگا یوگا تجربه هایی جهت آشنایی بیشتر با دنیای یوگا کسب کرده که در نهایت تمامی روشها طریقت یکتایی دارند و ان خودشناسی است.
کارگاه های متنوعی را نیز شرکت کردم : یوگا با توپ، یوگا با کش ، ماساژ صورت، یوگا و آیورودا و… در این راه دانش،عشق، تندرستی ، سلامت فراوان است.