مرکز تخصصی یوگا

کتایون سیوشی

آکادمی یوگا - کتایون سیوشی

متولد ۱۳۴۵ در پی علاقه مندی زیاد به یوگا از سال ۱۳۸۹ با پرتو جویی مربیان ارزشمندی آغاز به فعالیت کرد. از سال ۱۳۹۱ درآکادمی یوگا مهرآوران به طور مستمر آموزش دیده و سرانجام به تشو یق و صلاحدید مربیان خود ، تصمیم به شرکت در کلاسهای مربی گری یوگا گرفت و با اخذ مدرک مر بی گری واستفاده از تجربیات ارزشمند مربیان خوب این رشته و کارگاه های آموزشی ، مربیگری را آغاز کرد. همینک با حضور و آموزش یوگا در سبکهای شیواندا و ساتیاناندا، در آکادمی یوگا مهرآوران ، سرای محله شهران، باشگاه بانو واقع در تهرانسر به امر مربی گری مشغول هست.