مرکز تخصصی یوگا

الناز اکبری

آکادمی یوگا - الناز اکبری

 

دوره هاي آموزشي تخصصي: دوره مربيگري درجه ٣ ،دوره اينياگرام يا شخصيت شناسي ،دوره آيورودا ،دوره طراحي تمرين ،شركت در كلاس هاي عملي يوگاتراپي
سابقه فعاليت:
چهار سال سابقه مربيگري در سبك هاي ساتياناندا و سبك هماهنگ در آكادمي يوگا ، شش سال سابقه يوگا