مرکز تخصصی یوگا

مربیان آکادمی

مربیان با تجربه و آگاه موسسه درتمام مراحل کنار شما هستند

 

Please specify image url

سمیرا حیدری

مربی یوگا

سمیرا حیدری متولد ۱۳۶۰،با ده سال سابقه یوگا و پنج سال سابقه مربیگری به سبک آشتانگا یوگا …

بیشتر ببینید

 

Please specify image url

الناز اكبري

مربی یوگا

دوره مربيگري درجه ٣ ،دوره اينياگرام يا شخصيت شناسي ،دوره آيورودا ،دوره طراحي تمرين …

بیشتر ببینید

 

Please specify image url

پرستو گروگان

مربی یوگا

در سال 88آغاز کرده و با تشویقات خانم نعیمی دوره مربی گری درجه 3 یوگا را …

بیشتر ببینید

 

Please specify image url

فراز کیانزاده

مربی یوگا

فراز کیانزاده مربی یوگا و پیلاتس .دارای مدارک یوگا تراپی و ماساژ درمانی (یومی هو ) , رفلکسولوژی و تجربه کافی در سبکهای  ساتیاناندا. شیواناندا . آئینگار و آشتانگا یوگا و…

بیشتر ببینید

 

Please specify image url

محمد رضا حسینی

مربی یوگا

ز ﺳﺎل 1355 ﺑﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺪرج در ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﻮﮔﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل فرصتی ﺑﻮدم ﺗﺎ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ اﺳـﺘﺎد ﻳﻮﮔﺎ را ﺑﻴﺎﻣﻮزم. ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺲ از آﺷــﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از دوستان عزیزم در ﺳﺎل 1368 ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮي و ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﻴﺎم آﺷﻨﺎ ﺷﺪم و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻼﺳﻴﻚ  اﻳﻦ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻢ.

بیشتر ببینید

 

Please specify image url

افسانه رضایی سبزوار

مربی یوگا

دوره مربیگری درجه 3 ،دوره مدرسی از وزارت ورزش ،دوره مدرسی از دانشگاه بیهار هند …

بیشتر ببینید

 

Please specify image url

کتایون سیوشی

مربی یوگا

متولد ۱۳۴۵ در پی علاقه مندی زیاد به یوگا از سال ۱۳۸۹ با پرتو جویی مربیان ارزشمندی آغاز به فعالیت کرد

بیشتر ببینید

 

Please specify image url

سهیلا مرتضوی

مربی یوگا

اغاز فعالیت در سال1390 و مربی یوگا درجه سه و دارای 5سال سابقه کار در در باشگاه های مختلف

بیشتر ببینید

 

Please specify image url

زهرا نعيمی

مربی یوگا

متولد ١٣٦٢، موسس اكادمي يوگا مهراوران. داراي مدرك مربيگري از فدراسيون ورزشهاي همگاني

بیشتر ببینید

 

Please specify image url

اصیل هاشمی

مربی یوگا

در سال 89 دوره ی مربیگری یوگا ی درجه 3 را در ماهایوگا (نیاوران) به ریاست اقای شریفی شروع کردم و از همان سال شروع به کار کردم و در شاخه های :

بیشتر ببینید

 

Please specify image url

مونا گلشن

مربی یوگا

دارای مدرک درجه 3 از فدراسیون ورزشهای همگانی

بیشتر ببینید

 

 

Please specify image url

الهام غقاری

مربی یوگا
بیشتر ببینید

 

Please specify image url

میترا پاک پناه

مربی یوگا

 

بیشتر ببینید