مرکز تخصصی یوگا

یوگا کودکان

یوگا کودکان

یوگا برای کودکان
فعالیتهای بدنی در کودکان امری طبیعی و برای رشد سالم آنها حیاتی است؛ اما زندگی ما در جوامع ماشینی امروز٬ نسبت به زندگی پدرها وپدر بزرگ هایمان بسیار بی تحرک است. برای بسیاری از کودکان دسترسی به آن ورزش طبیعی، سالم وشادی آوری که نیاز دارند، دشوار شده است.
یوگا در تمام بدن کار می کند و برای تمام کودکان، در هر سن وبا هر توانایی بدنی، مناسب است.یوگا بنیه وانعطاف پذیری، وتوازن وحالت بدن را بهبود می بخشد. در زندگی شلوغ و پر تنش ما، یوگا به کودکان می آموزد چگونه وانهاده شوند، چگونه تمرکز کنند، وچگونه آرام ودر سکون باشند.افزون براین، یوگا ورزشی ملایم وغیر رقابتی است که هم بچه ها از آن لذت می برند.
بچه ها از شش سالگی می توانند در کلاسهای یوگا شرکت کنند.اما حتی کوچولو های بالای سه سال هم می توانندهمراه خانواده از حرکتهای سادهٔ آن بهرمند شوند.
شعور بدن:
کودکان به ورزش نیاز دارند، اما انگشت شمارند کسانی که می دانندورزش غلط به اندازهٔ ورزش نکردن به بدن آسیب می رساند. مردم اغلب کودکانشان را در سن پایین به ورزش های رقابتی تشویق می کنند،بدون اینکه از مسائلی که این نوع ورزش در بلند مدت ایجاد خواهد کرد آگاه باشند.وقتی کودکان در حال رشد هستند،استخوان های آنها نرم وآسیب پذیر است.بعضی شکل های رقص و ژیمناستیک که یک بدن جوان را محکم می کنند،بعدها ممکن است گذشته از آرتریت،سبب مشکلات لگن وستون مهره شوند.دویدن ورزشی عالی است، اما در بلند مدت ضرر دویدن با کف پا ی بی قوس یا شانه های خم شده بیشتر از فایده آن است.آموزش ها بدنی و ورزش های مدرسه ها با رقابت ونمایش همساز است. بیشتر وقت ها بخش «شخصیت سازی» این ورزشها بسیار مهمتر از این یادگیری ساده است که بدن را چگونه همیشه برازنده نگه داریم.کودکان اغلب بیش از محدودهٔ توان طبیعی خود در فشار قرار می گیرند.به ورزشکاران المپیک که در جوانی از پا در آمده اند، ونیز به درماندگی کودکان کم استعدادترین که به اجبار در مسابقه های تیمی شرکت می کنند توجه کنید.
حرکت های یوگا فقط کشش های بدنی نیست .این حرکت ها وقتی به درستی همراه با تنفس انجام شوند‌اندامهای داخلی را نیز قوی می کنند وسبب کارایی کارکرد بدن می شوند.تعادل بین حرکت های آرام و فعال، پایداری وآرامشی ایجاد می کند که نه فقط برای کسانی که در ایران به سر می برند،که برای کودکان عادی نیز بسیار مفید است.کودکان با سن ها و توانایی های بدنی متفاوت می توانند بدون اساس حقارت یا ضعف در کنار یکدیگر این حرکت ها یوگا را انجام دهند. در یوگا هدف رسیدن به کمال در حرکت ها نیست انجام آن چیزی است که برای بدن شما خوب است.
یوگا چه می کند:
تکنیک های کششی و وانهادگی که بخشی از یوگاست،شیوه ای است عالی برای اینکه کودکان شروع به لذت بردن از حرکت و ورزش کنند.
این تکنیک ها برای هر گروه سنی، از کودکان پنج یا شش ساله ای که از حالا انعطاف بدنی زمان بچگی را از دست داده اند تا نوجوان هایی که با فشارهای مدرسه و مسائل عاطفی بلوغ دست و پنجه نرم می کنند، سودمند است.تمرین های یوگا به همین جا ختم نمی شود. این تمرین ها نه فقط برای بدن، بلکه برای کل حس سلامت ذهنی و بدنی کارهای خاصی می کند. این تمرین ها، انعطاف پذیری را بیشتر می کند؛ قدرت و بنیه و پایداری و تعادل را افزایش می دهد؛ وکمک میکند وانهاده ودر عین حال متمرکرتر، تیزهوش تر، حواس جمع تر شوید ودر اوج آرامش، هوشیار باشید.یوگا به کودکان کمک می کند آن شعور بدنی را که بنیان عالی سلامت آنها در تمام عمرشان خواهد بود در خود پرورش دهند.
تمرین :
در تمرین، حرکت هایی برای حرکت دادن، خم کردن و کشش دادن بدن وجود دارد.با هر بخش از بدن کار می شود.یاد گرفتن ایستادن و کشش دادن بدن با استفاده از نیروی کشش گرانش، به تعادل و تمرکز کمک می کند.تمام مفصل ها نیرومند وانعطاف پذیر می شوند. این حرکت ها به حرکت های ایستاده، حرکت های روی چهار دست و پا، حرکت های وارونه وخم به عقب ها گروه بندی شده است.
استراحت:
این بخش، نیاز به آرامش می پردازد. ذهن نیز مانند بدن منقبض می شود، به خصوص ذهن کودک که با شتاب زندگی،تلویزیون، بازیهای کامپیوتری وصدا بیش از حد تحریک می شود.کودکان وقتی یاد می گیرند تنفس عمیق انجام دهند و بدون پول خوردن دراز بکشند وبی حرکت بنشینند، فرصت می یابند به سکوت زمان وفضا آگاه شوند.
نیازها:
یوگا برای کسانی که نیازهای خاصی دارند به ویژه یاریگری است؛ چه این نیازها نتیجه حالت بدِ بدن باشد چه نتیجه تمرین ورزشی که سبب کشیدگی یا خشکی بدن شده است، یا ناشی از یک ناتوانی جدی تر‌.برای انجام تمرین ها
چون در کودکان مدت تمرکز کوتاه است، باید مدت زمانی که یوگا یاد می گیرند برایشان تفریح آمیز باشد. درست آماده شدن برای تمرین یوگا بسیار اهمیت دارد. لباس راحتی بپوشید. تمرین یوگا را پای برهنه انجام دهید .یوگا هیچ ابزار خاصی نیاز ندارد، گر چه وسایلی ممکن است مفید باشند. مثل چهار پایه ویا تشک.
اصول پایه :
همهٔ کودکان وقتی در حال یاد گرفتن یوگا هستند باید آن قدر تحت نظارت باشند تا بفهمند دارند چه می کنند.مدت ماندن در حرکت ها نباید طولانی باشد؛ یکی دو دم و بازدم برای بچه های کوچک کافی است.بچه های بزرگتر می توانند کمی طولانی تر در حرکت بمانند به این شرط که در کشش راحت باشند. هرگز نباید در وضعیتی ناراحت بمانید. یوگا آزمون طاقت نیست.مدت مساوی برای هر طرف بدن در حرکت بمانید.
جلسه یوگا باید تا زمانی ادامه یابد که همه از آن لذت می برند.
برای کودکان هفته ای یک بار تمرین خوب است. فراموش نکنید که بعد از حرکت های یوگا حتماً وهمیشه باید استراحت شود.
برنامه اصلی:
حرکت های یوگا را باید با ترتیب خاصی انجام داد. هر برنام یوگا باید شامل حرکت هایی که بدن را با کشش به فعالیت وا می دارد و تعادلی همراه با سکون و وانهادگی ایجاد می کند باشد.این ترتیب حرکت ها قانون تغیی نا پذیری نیست که مجبور باشید به آن بچسبید.می توانید با رعایت چند اصل حرکت ها را انتخاب کنید:
گرم کردن بدن:
یوگا را با حرکتی آغاز کنید که شما را به زمین وصل کند.
عمل:
حالا نوبت حرکت های فعال تر است این حرکت ها بدن را درجهت های مختلف، یعنی به جلو، به عقب ودر حالت پبچ کشش دهد.
بازی:
این مرحله برای کودکانی است که گروهی تمرین می کنند. با بازی،انرژی بچه ها قبل از آرام گرفتن آنها تخلیه می شود ودر ضمن از این کار لذت می برند.
بازی را انتخاب کنید که در آن حرکت هایی انجام می شود که بچه ها قبلاً یاد گرفته اند.
آرام گرفتن:
آرام گرفتن مدتی طول می کشد. اگر بدن را به شدت در یک جهت کشش داده اید، حرکت آرامی انتخاب کنید که در جهت مخالف بدن را کشش دهد.
ساکت ماندن :
چند دقیقه در حالت نشسته یا دراز کشیده ساکت بمانید.
دراز کشیدن:
همیشه کلاس یوگا را با حرکت نعش تمام کنید.تجربهٔ آرامش مطلق ، اساس تمرین یوگاست.
تمرین :
حرکت های یوگا بدن را کشش می دهد وراست می کند وآن را نیرومند و انعطاف پذیر می کند. حرکت هایی که در این بخش ارائه شده، حرکت های فعال است، یعنی وضعیت هایی که ستون مهره ها را در حالت نشسته یا ایستاده؛ تعالی؛ چهار دست و پا وارونه، از یک مبدأ استوار کشش می دهد.
این تمرین ها کمک می کند بدن راست، آزاد ومتعادل شود. هر حرکت، بسیار ملایم است و بایداز نفس مانند موجی که کشش بدن شما را بیشتر کند استفاده کنید. بازدم در هنگام رفتن به حرکت به بلند شدن قد ستون مهره کمک می کند.به این ترتیب هرگز بدن تحت فشار قرار نمی گیرد.
بدن شما یک کل به هم پیوسته است. هر قسمت از بدن بر دیگری اثر دارد. مثلاً استخوان زانو به استخوان ران، و استخوان ران با استخوان لگن ارتباط دارد.برای اینکه بدن با توانایی کامل کار کند، تمام اندامهای بدن باید به آسانی حرکت کنند.اندام ها از یک مبنای استوار کشیده می شوند و به این ترتیب قد ستون مهره ها بلندتر می شود؛ چه حرکت ایستاده باشد، یا روی چها دست و پا،یا نشسته، یا وارونه یا خم به عقب.اندام های بدن وقتی خوب کار کنند، در جهت های مختلف حرکت می کنند.
ستون مهره ها:
ستون مهره ها ، کانون ساختاری بدن است و باید از کودکی مراقب آن بود.ستون مهره ها را هرگز نباید مچاله کج یا فشرده کرد. ستون مهره ها در چهار انحنا یعنی در گردن، سینه، کمر و لگن تعادل دارد واز یک رشته استخوان های کوچک تشکیل شده است که به وسیلهٔ دیسک های غضروفی از هم جدا شده اند. به همین دلیل ستون مهره ها تا این حد انعطاف پذیر است، اما همین انعطاف پذیری سبب عادت های بد و انحراف آن می‌شود.یک ستون مهره سالم باید بتواند دراز شود ودر حالی که راست در جهت های گوناگون،یعنی به جلو،عقب،پهلوها و در پیچ حرکت کند.
کف پاها:
کف پاها، ریش تمام حرکت های ایستاده اند، یعنی مبنای هر حرکتی . نحوهٔ کارکرد پا بر چگونگی راه رفتن، دویدن، ایستادن وتعادل تأثیر می‌گذارد. اینکه پاها چگونه وزن بدن را حمل کنند،در نهایت بر کار زانوها، لگن ومچ پا تأثیر می‌گذارد. کف پاها، علاوه بر اینکه مبنای تمام حرکت ها
ی ایستاده اند، ضربه گیر نیز هستند.پاها باید نیرومند، محکم، انعطاف پذیر باشند.وقتی می ایستید، وزن را به پاشنه ها بدهید تا بتوانید انگشت های پا را باز و گسترده کنید و قوس کف پا نیرومند و فنری باشد.این گونه درست ایستادن، اجازه می دهد بقیهٔ بدن شما وانهاده شود و آزاد بماند.
شانه ها:
شانه ها پر تحرک ترین مفصل های بدن هستند. وقتی شانه ها وانهاده باشند بازوها آزادانه در هر جهت حرکت دارند.اگر شانه ها آن طور که باید تحرک داشته باشند، باید بتوانید به آسانی هر دوآرنج را در پشت نگه دارید، و بازوها را راست در بالای سرتان بکشید.
لگن:
مضل های لنگی حفره و توپی اند و باید گستردهٔ حرکتی وسیعی داشته باشند. این مفصل ها نیز وزن بدن را تحمل می کنند و باید به قرینه کار کنند تا کل بدن از تراز خارج نشود. حرکت های نشسته و حرکت های نشسته و حرکت های وارونه به ایجاد تحرک در لگن کمک می کند.
پاها وزانوها:
حرکت اصلی پاها از لگن می آید. هر آدمی باید بتواند با خم شدن به جلو از ناحیهٔ لگن در حالی که زانوهایش راست است، انگشت پایش را لمس کند. وقتی زردپی پشت ران ( همسترینگ) سفت باشد مانع این خم شدن می شود و ناحیه پایین پشت تحت فشار قرار می گیرد. زانوها مفصل های لولایی هستند و باید بتوانند کاملاً خم و راست شوند.
گرانش:
گرانش (جاذبه) پر تمام حرکت ها عاملی مهم است.باید بدانید بدن چگونه در زمین مستقر می‌شود.اگر به راستی در حالت استقرار بایستید، احساس خواهید کرد قد بدن چگونه بی اختیار بلندتر خواهد شد. برعکس، مدام بدن را در وضعیت بد قرار دادن، آن را از تراز خارج می کند.
تنفس:
تنفس را یاد گرفتن به اندازهٔ درک چگونگی حرکت بدن اهمیت دارد.نَفَس، که از کانون وجود می آید، به کشش ودراز شدن بدن کمک می کند. همیشه با بازدم به حرکت بروید.
حرکت ها:
-حرکت ها به شش گروه تقسیم شده اند
ایستاده، روی چهار دست و پا، تعادلی، نشسته، وارونه، وخم به عقب. برای هر حرکت، بدن باید ابتدا استقرای محکم داشته باشد تا بتواند کششی یکنواخت داشته باشد و بلند وراست شود. پای استقرار بدن در یک حرکت ایستاده پاها؛ در حرکت نشسته ، استخوان های نشیمن؛ در حرکت تعادلی، دست ها؛ ودر حرکت های وارونه، آرنج است. در هر حرکت، پایهٔ استقرار آن حرکت به زمین میخکوب می شود تا ستون مهره‌ها در ضمن بازدم کشیده و بلند قد شود.هر جلسه تمرین باید چند حرکت از این شش گروه داشته باشد وپس از حرکت ها، استراحت.

حرکت های ایستاده:
در حرکت های ایستاده، پاها پایه حرکت هستند و وقتی می ایستید، راه می روید، ود تعادل قرار می گیرید قد ستون مهره ها بلند می شود.اگر در کودکی یاد بگیرید و در عین حال وانهاده باشید بسیار بهتر از این است که در بزرگی ناچار شوید با یلد گرفتن تکنیک، حالت بدِ بدن را درست کنید.
حرکت های خم به عقب :
خم به عقب ها نیرو بخش است و بدن را انعطاف پذیر نیز نگه می‌دارد.اما غلط انجام دادن خم به عقب بیش از هر حرکت نا درستی به بدن آسیب می رساند.خطر در این است که در تلاش برای خم شدن ممکن است بلند کردن قد ستون فقرات را فراموش کنید. در نتیجه پشت کمر و گردن کوتاه و فشرده می شود وبعدتر سبب خشکی و انحراف ستون مهره می شود. این حرکت ها باید روی سطح ی که سر نباشد انجام شود. به دستورها توجه کنید و در هنگام انجام حرکت چرخ پاشنه ها پایین و پاها موازی باشند. به این ترتیب ستون مهره ها می تواند بلند شود و بخش پایینی پشت آزاد است.

تالیف : مری استوارت – کتی فلیپس

ترجمه : امید اقتداری -هما اروندیان

مشخصات نویسنده

eqweqwe sadweqwe

نظری وجود ندارد

یک نظر بگذارید