مرکز تخصصی یوگا

هشت پیکره یوگا(منشور اخلاقی یوگا)

هشت پیکره یوگا(منشور اخلاقی یوگا)

هشت پیکره یوگا (منشور اخلاقی یوگا)
۱- یاما:
از این مرحله در یوگا به عنوان محرمات یاد گردیده چه شامل رفتارهای فردی واصول اجتماعی می باشد،به عبارتی فرد در این مرحله کوشش می نماید مه در برابر امیال پست و حیوانی خویشتن داری نماید و طوری رفتار کند تا به زندگی خود و دیگران صدمه نزند و به طور کلی روشی را در رفتارهای فردی و اجتماعی در پیش گیرد مه منجر به تطهیر باطنی او شود. زیرا پنجلی یوگا را چنین تعریف می نماید که: ( یوگا حذف و قطع مراتب نفسانی و ذهنی و عقلانی است.)
فرد در این مرحله از یوگا سعی می نماید در خود چنان تزکیه نفس نماید تا خواهر دنیوی عالم ماده نتواند او را به خود مشغول نماید
واز حرکت به سمت تعلیم انسانی باز دارد،می توان این مرحله را به نام آیین رفتارهای فردی و اجتماعی با تطهیر باطن نام گذاشت و رفتارهایی را در پیش گیریم چه منجر به اجتناب از ناراستی ها، دزدی و مهارامیال جسمانی شود.یاما شامل پنج اصل می باشد که فرد را در رسیدن به این هدف یاری می نامید مه عبارتند از :
? آهیمسا:
در این مرحله فرد می کوشد به گونه‌ای رفتار نماید کن باعث ایجاد همدلی با دیگران گردد بنا براین روابطی را با دیگران در پیش گیریم چه باعث جلوگیری از تنش با دیگران و عدم خشونت گردد و همچنین سعی کنید مهربان باشیم، به کسی با چیزی آزار نرسانیم، دیگران را به تمسخر نگیریم، در مورد دیگران بی عدالتی ننمایم، به دیگران خوب گوش کنیم، از مجادله وجر و بحث با دیگران بپر هیزیم به طور کلی اصول رفتاری و روابط صحیحی را در پیش گیریم چه مواردی چه ذکر گردید در آن رعایت شود تا تعالی پیدا نماییم.
? ستیا:
سیتا یعنی تصمیم بگیریم به جای اینکه دروغ بگوییم حقیقت را بازگو کنیم ودر زندگی سعی نماییم راستگو، صادق، امانتدار باشیم.

? آپری گراها:
اگر ما در خود حسد نداشته باشیم باعث می گردد تا از زیاده طلبی و طمع دوری گزینیم.

?آستیا:
فحشا ومنکرات از قبیل دزدی، بغض و کینه وامثالهم ریشه در حرص دارد، چنان چه انسان در همه ی امور زندگی خود حریص باشد باعث می شود تمام صفات طغیانگر را در خود پرورش دهد.

?براهماچاریا:
در این مرحله فرد سعی می نماید تا از شهوات پرهیز نماید به عبارتی فرد در مقابل شهوات بایستی «تقوا» پیشه نماید.پس شناخت تقوا و ایجاد آن در خود یک رکن اساسی برای رسیدن به این مرحله است.
۲- نی یاما:
این مرحله از یوگا به نام واجبات بیان گردیده و شامل ایجاد صفات نیک و نظم فردی می باشد به عبارتی فرد در این مرحله باید به طهارت و پاک سازی برونی و درونی و رضامندی به داده ها ومطالعه در متون مقدس و مطالعه و تعمق درباره خداوند و تسلیم در برابر او بپردازد.برای رسیدن به مرحله نیاما بایستی چند اصل را در نظر گرفت اصولی که به پنج مرحله تقسیم می‌شوند که شامل موارد ذیل می باشد:
? سوچا :
در یوگا اعتقاد به این است که جسم ارابه روح است پس بایستی این ارابه از سلامت و قدرت کافی برخوردار باشد تا بتواند روح را با خود حمل نماید،لذا برای دستیابی به این منظور باید در درجه اول نظافت و بهداشت جسمی و روانی خود را در حد ایده آل حفظ نمایم واز سلامت کامل برخوردار گردیم تا آن را همراه روح به سمت تعادلی انسانی سوق دهیم.
? سنتوشا:
سنتوشا یعنی به آن چه داریم راضی باشیم و سعی کنیم در زندگی قناعت پیشه کنیم.
? تاپا :
تاپا به معنی صبر و شکیبایی می باشد. واژه صبر در اصل به معنای حبس کردن است.صبر نفس به معنای مهار کردن آن می باشد.لذا جهت رسیدن به تعالی و تغییرات در خود نیاز به صبرو شکیبایی می باشد وچنان چه انسان از این گوهر بی بهره باشد نمی تواند به مقصد برسد .
? سواد یایا :
سواد یایا مرحله ای است که فرد به شناخت خود و خداوند می پردازد .
? ایشورا_ پرانیدانا :
در جهان یک منبع عشق خوبی قرار دارد، وما میشه توانیم از طریق زندگی آگاهانه، ارتباط خود را با آن منبع عمیق تر کنیم ودر برابر او (خداوند) تسلیم گردیم.
۳-آسانا :
آساناها تعالیم حرکات فیزیکی هستند که‌ همراه با آگاهی بر روی آنها انجام می‌شوند. آساناها نه تنها به ماهیچه ها ،بافتها، مفاصل، رباط ها و اعصاب نیرو می بخشد بلکه به عملکردی آرام و سلامتی تمامی دستگاه ها ی بدن تداوم می بخشد، ذهن وجسم را آرام می‌کند و این امکان را به هر دو می دهد که بر خستگی و ضعف و فشار زندگی روزمره فائق آییم.آسانا هم چنین سوخت و ساز بدن، گردش لنفاوی و هورمون های ترشحی را تقویت و ایجاد توازن شیمیایی در بدن می کند.اغلب رشته هایش ورزشی رقابتی هستن ،یوگا رقابت بین نفس شخص و جسمش است.ورزش ها معمولاً شامل حرکات فیزیکی سرعتی و عصبی را احیاء می کنند.با توجه به علم یوگایی،دیافراگم (پرده ارتعاش) جایگاه ذکاوت قلب ودریچه ای به روح است در طول موقعیت های پر استرس وقتی شما نفس می کشید،دیافراگم برای تغییر شکل دادن خود منقبض می شود، تمرینات یوگا این مشکل را با افزودن انعطاف‌پذیری دیافراگم حل می کند.تمرین آسانا و پرانایاما کمک به قوی ساختن جسم،تنفس، ذهن و هوش می کند،بازدم آهسته و راحت در طول تمرین آساناها با خود آرامش رابه سلول هایش بدن می آورد،ماهیچه های صورت را شل می کند و همه تنش ها را از حواس مثل چشم ها،گوش ها،بینی، زبان و پوست را،خالی می سازد.وقتی این اتفاق رخ می‌دهد مغز که ارتباط پیوسته با اعضای حرکتی دارد،شانیا یا تهی می شود و تمامی افکار آرام می شوند،وترس واضطراب نمی تواند به مغز شما نفوذ نماید.وقتی شما این توانایی را گسترش می‌دهید، نیروی حیات خود را از بین نمی برید،ذهن تان به وضوح می رسد وخالی از تنش و آکنده از آرامش و سکون می‌شود.قدرتی هستند،آسانا یوگا شامل حرکاتی می‌شود که‌ باعث پایداری در جسم،حواس،ذهن،عقل، شعور و نهایتاً وجدان می شود.بیشتر بیماری ها با ایجاد تزلزل در مغز والگوهای رفتاری بدن ایجاد می‌شوند در تمرین آسانا،مغز آرام می شود، احساس سکون پیدا می‌کند و ادراک بیدار می شود و ایجاد یک احساس آرامش میکند.با تمرین آساناها فرد یاد میگیرد مه با مغز به عنوان یک عینیت وبا جسم به عنوان یک ذهنیت برخورد کند.
انرژی از مغز به قسمت های دیگر بدن توزیع می‌شود.مغز وبدن با همکاری کار می کنند و تعادل انرژی بین این دو برقرار می شود.
آسانی یوگا ورزش های صحیح و مهیجی هستند آساناها به تمامی قسمت های بدن و نهایتاً به هوشیاری نفوذ می‌کنند.فقط شما از طریق آسانا می توانید ذهن وجسم را،زمانی که بدن را کشش می دهید،دراز می کنید،می چرخانید وخم میکنید،آرام نگه دارید.آسانا بر خلاف گونه های دیگر ورزش‌ها، دستگاه عصبی را انعطاف‌پذیر و استواردر برابر تنش نگه می‌دارد.
آسانا به جسم، جان تازه می بخشد، آسانا ترکیبی است از کشش بر تمامی قسمت های بدن به طوری که هیچ یک از قسمت‌های تحت فشار قرار نگیرد.آسانای یوگا با آرام کردن وضعیت ذهنی کمک به حفظ وپخش انرژی یانیروی حیات میکند. آسانا دستگاه های تنفسی، گردش خون، اعصاب،هورمون ها، دستگاه های گوارشی_دفعی وتولید مثلی را تنظیم می‌کند.توازن جسم باعث آرامش روانی و افزایش وضوح ذهن می شود.
آساناها شامل حرکات عمودی،افقی و چرخشی می شوند که انرژی را برای دستگاه ها با رهنمون کردن خون به قسمت هایی که جسم به آن بیشتر نیاز دارد فراهم می‌کنند.گر چه جسم ناسالم تمایل به جای دادن به ذهن تنبل،یکنواخت و کند را به سطح ذهن فعال می رساندودر نهایت، هم جسم و هم ذهن هر دو به مرحله تذهیب می رسند.تمرین آسانا دیدهای احساسی را تغییر وفعال می کند.فایده اصلی آسانا این است که توسط هر کسی، بدون توجه به سن، جنس وضعیت جسمانی می توان تمرین شود.در حقیقت آسانا های یوگا خصوصاً برای افراد میانسال و پیرتر مفید است.بر خلاف ورزش های دیگر، آساناها حاصل تمرکز بر سلول های دفاعی در قسمت هایی است که تحت تأثیر یک بیماری قرارگرفته اندبنابراین سیستم دفاعی را بهبود می‌بخشد و این دلیلی است که دانشمندان قدیمی،یوگا رایک درمان شفا بخش وبازدارنده نامیده اند.
?فواید معنوی آسانا:
آساناها وسیله های آشتی انسان با بدن خویش است و باعث می گردد تا به تن خویش مهر بورزیم،وهر گاه به بدن خویش مهر ورزیدیم،آن گاه آسودگی و وانهادگی را احساس خواهیم کرد.زمانی که‌ به‌ وسیله انجام آساناها از تک تک اعضای بدن وحالات آن آگاه شدیم و به آن مهر ورزیدن باعث می گردد تا آسوده شویم وبه آن نگرش نشان داده،زیرا با نگرش به تن و حواس آن، ذهن وشرطی شدگی هایش از میان می روند،به عبارتی می توان گفت: آساناها پل ارتباطی است بین جسم و جان جهت به وجود آمدن وحدت.
فلسفه یوگایی به جسم به عنوان وجودی که سه لایه و۵ سطح تشکیل شده نگاه می‌کند.سه لایه ای که عبارتند از:
۱-جسم سببی
۲-جسم نامحسوس
۳جسم آشکار
وعملکرد هر شخص در ذهن،خون وچرک،انرژی و آگاهی خالص از طریق ۵ سطح می باشد که عبارتند از: سطح کالبدشناسی که با آساناها در ارتباط است.سطح نیروی حیاتی،که با پرانایاما در ارتباط است،سطح روانشناختی که با تفکر ولایه های ادراکی در ارتباط است یا ویجناما یا کوشا که با مطالعه دقیق نوشته ها تغییر می کند، زمانی که‌ این اهداف به سرانجام برسند شما به -آناند اما یا کوشا-یا سطح رستگاری می رسید.یوگا به ۳ لایه جسم با این ۵ سطح انسجام می بخشد و هر فردی را قادر می‌سازد که‌ خود را به عنوان فردی کامل بپر وراند.تمایز بین جسم و ذهن و روح از بین می‌رود و تمامی این سطوح با هم یکی می شوند در این راه،آساناها کمک به رهنمون ساختن فرد از آگاهی جسم به سوی آگاهی روح می کنند.
? نقش آسانا در بهداشت روان:
از ابزار کاربردیی که می توان جهت کاهش استرس و سلامتی و بهداشت روان از آن استفاده نمود و از لحاظ علمی به اثبات رسیده است تمرینات یوگا می باشند،ولی بایستی به این نکته نیز توجه داشته باشیم که یوگا معجزه آسا نیست که بتواند انسان را از همه تنش ها رها سازد اما می تواند کمک به کم کردن استرس کند.نگرانی های زندگی جدی نیروی حیات رابه تحلیل برده،چون ما از نیروی حیاتی مان-سلول های عصبی- استفاده می کنیم و نهایتاً ذخیره انرژی مان تمام منجر به برهم خوردن تعادل ذهنی و جسمی می‌شود، علم یوگا معتقد است که اعصاب، ذهن ناخودآگاه ما را کنترل می‌کند و وقتی دستگاه عصبی مستحکم باشد فرد با موقعیت عالی تنش زا باقاطعیت روبه‌رو می‌شود.آساناها روند جریان خون به تمامی سلولها را تسریع وسلول هایعصبی را احیاء می کنند.با توجه به علم یوگایی،دیافراگم (پرده ارتعاش) جایگاه ذکاوت قلب ودریچه ای به روح است در طول موقعیت های پر استرس وقتی شما نفس می کشید،دیافراگم برای تغییر شکل دادن خود منقبض می شود، تمرینات یوگا این مشکل را با افزودن انعطاف‌پذیری دیافراگم حل می کند.تمرین آسانا و پرانایاما کمک به قوی ساختن جسم،تنفس، ذهن و هوش می کند،بازدم آهسته و راحت در طول تمرین آساناها با خود آرامش رابه سلول هایش بدن می آورد،ماهیچه های صورت را شل می کند و همه تنش ها را از حواس مثل چشم ها،گوش ها،بینی، زبان و پوست را،خالی می سازد.وقتی این اتفاق رخ می‌دهد مغز که ارتباط پیوسته با اعضای حرکتی دارد،شانیا یا تهی می شود و تمامی افکار آرام می شوند،وترس واضطراب نمی تواند به مغز شما نفوذ نماید.وقتی شما این توانایی را گسترش می‌دهید، نیروی حیات خود را از بین نمی برید،ذهن تان به وضوح می رسد وخالی از تنش و آکنده از آرامش و سکون می‌شود.

۴- پرانایاما:
پرانایاما یعنی علم کنترل تنفس، مه در کار کردهای فیزیکی و روانی ما نقش مهمی دارد. پتنچلی پرانایاما را به عنوان گسترش و افزایش انرژی یا نیروی حیات بخش توصیف نموده است.او چنین می گوید : تمام کارکردهای اعضاء و جوارح بدن، موقوف به کارکرد تنفس اند.
شیواناندا نیز علم پرانایاما را این گونه توصیف می نماید: پرانا در بعد جسمی به صورت حرکت و فعالیت نمایان می‌گردد و در بعد دیگر به صورت تفکر ظاهر می‌شود.پرانایاما وسیله ای است که یوگی سعی دارد به وسیله آن عالم کبیر را در درون عالم صغیر مشاهده کند وبا به دست آوردن نیروهای هستی در تعالی بخشیدن خود بکوشد.این ارتباط ویژه‌ی آهنگ تنفس با حالت حالتهای خاص آگاهی،به عنوان ابزاری برای وحدت بخشیدن به آگاهی می باشد.در روانشناسی هندی چهار وجه از آگاهی را عنوان می نماید:
۱- آگاهی روزانه
۲-آگاهی در خواب یا رویا
۳-آگاهی در خواب بدون رویا
۴- آگاهی جذبه ای
چه از طریق پرانایاما فرد می‌تواند تمام ابعاد آگاهی را تجربه کند.
پرانایاما سه حالت دارد:
۱- دم طولانی
۲- بازدم عمیق
۳-حبس نفس طولانی و مداوم
که همگی باید با دقت انجام شوند.
تنفس باعث جریان انرژی حیاتی در کانالهای انتقال انرژی (نادی ها) در بدن پرانیک می شود. تمرینات تنفسی علاوه بر وارد کردن اکسیژن در بدن باعث کارکردهای دیگری چه ذکر شد نیز می گردد،هم چنین در تمامی تمرینات یوگا ‌تأکید بر دم و بازدم زیاد است تا ظرفیت شش ها افزایش یابد، بین سیستم اعصاب وسیستم پرانیک تعادل ایجاد شود.
بر چسب فیزیولوژی سیستم یوگا،هر فردی دارای یک بدن پرانیک می باشد که ازپنج لایه ترکیب شده است که عبارتند از:
۱- لایه غذایی: شامل تمام اندامها و جوارح معضلات
۲-لایه روانی: شامل ادراکات، انفعالات وحالات روانی
۳-لایه پرانیک: شامل انرژی حیاتی،بادها و انرژی ها
۴-لایه اشراق: شامل درک مستقیم
۵- لایه سعادت: شامل روح انسانی
فعالیت های فیزیکی مانند حرکات بدنی،خواب،تهیه غذا، ارتباط حسی وجنسی، ناشی از تأثیرات پرانا در بدن پرانیک است، در واقع تنفس با تمام مراحل عملکرد بدن و مراحل زندگی عجین شده است.۵- پراتیاهارا:
این مرحله به معنای باز گرفتن حواس می باشد تا امور مختلف مزاحم ذهن نشود و مقدمه‌ای گردد تا فرد بتواند به عناصر درونی خود خود پرداخته ودر نفس خویش تغییر حاصل نماید به عبارتی نفس را هدایت نماید و خود را از سوق پیدا نمودن به سمت امیال پست حیوانی بر حذر دارد.
متمرکز ساختن فکر بر یگانگی خداوند آدمی را مشغول دریافت چیزی می دارد، غیر از آنچه بدان اشتغال داشت.هر کس که خدا را بخواهد بهانه‌ای می جوید تا خیرخواه همه آفریدگان بدون هیچ استثنایی باشد.هر کس که به نفس خویش مشغول شود، هیچ دم وبازدمی را برای سود آن نمی کشدو برنمی آورد، هر کس که بدین غایت برسد، نیروی روحی اش بر نیروی بدنی اش چیره می گردد.یکی از ابزارهایی که یوگیان به تجربه برای تسلط بر نفس وهدایت آن در این مرحله از آن سود جسته‌اند روزه می باشد.
به عنوان نمونه پارام ها مسایوگاناندا یکی از اساتید یوگا در مورد اهمیت روزه این چنین می فرماید:
ذهن اعجاز و شگفتی خود را نشان نمی‌دهد، مگر از آن خواسته شود.ذهن تا زمانی که شما خود را وابسته به دنیای مادی می دانید اعجاز آوری خود را پنهان میکند. به
همین دلیل شگفتی ذهن از دید افراد معمولی پنهان است.ولی زمانی که از طریق -روزه- گرفتن شما یاد می گیرید چگونه به ذهن متکی باشید،او در هر زمینه ای به شما خدمت می کند.از غلبه به بیماری گرفته، تا آفریدن خوشبختی با درک هدف متعالی حیات: یافتن خداوند._ یوگی مسلط بر نفس_ فردی چه می تواند بر ذهنش تسلط کامل داشته باشد، که قادر است روحش را در ارتباطی پایدار با خداوند نگاه دارد و آرامش ناشی از حضور حضرت حق را به دست آوردکه همان نیرواناست نهایی است.

۵- پراتیاهارا:
این مرحله به معنای باز گرفتن حواس می باشد تا امور مختلف مزاحم ذهن نشود و مقدمه‌ای گردد تا فرد بتواند به عناصر درونی خود خود پرداخته ودر نفس خویش تغییر حاصل نماید به عبارتی نفس را هدایت نماید و خود را از سوق پیدا نمودن به سمت امیال پست حیوانی بر حذر دارد.
متمرکز ساختن فکر بر یگانگی خداوند آدمی را مشغول دریافت چیزی می دارد، غیر از آنچه بدان اشتغال داشت.هر کس که خدا را بخواهد بهانه‌ای می جوید تا خیرخواه همه آفریدگان بدون هیچ استثنایی باشد.هر کس که به نفس خویش مشغول شود، هیچ دم وبازدمی را برای سود آن نمی کشدو برنمی آورد، هر کس که بدین غایت برسد، نیروی روحی اش بر نیروی بدنی اش چیره می گردد.یکی از ابزارهایی که یوگیان به تجربه برای تسلط بر نفس وهدایت آن در این مرحله از آن سود جسته‌اند روزه می باشد.
به عنوان نمونه پارام ها مسایوگاناندا یکی از اساتید یوگا در مورد اهمیت روزه این چنین می فرماید:
ذهن اعجاز و شگفتی خود را نشان نمی‌دهد، مگر از آن خواسته شود.ذهن تا زمانی که شما خود را وابسته به دنیای مادی می دانید اعجاز آوری خود را پنهان میکند. به
همین دلیل شگفتی ذهن از دید افراد معمولی پنهان است.ولی زمانی که از طریق -روزه- گرفتن شما یاد می گیرید چگونه به ذهن متکی باشید،او در هر زمینه ای به شما خدمت می کند.از غلبه به بیماری گرفته، تا آفریدن خوشبختی با درک هدف متعالی حیات: یافتن خداوند._ یوگی مسلط بر نفس_ فردی چه می تواند بر ذهنش تسلط کامل داشته باشد، که قادر است روحش را در ارتباطی پایدار با خداوند نگاه دارد و آرامش ناشی از حضور حضرت حق را به دست آوردکه همان نیرواناست نهایی است.

۶.دهارانا:
دختران از ریشه دهاربه معنی به همراه پیوستن می باشد.در تفسیر این مرحله بیان گردیده فرد باید به گونه‌ای نماید کن چنان بر چیزی تمرکراز نماید تا با آن یکی گردد یعنی با آن وحدت ایجاد نماید.شانکارا نیز در این باره می فرماید:
نفس خویش را خاموش کن،بر حواس خود تسلط یابد.خویش رادر کنه واقعیت ممتازی که در اعماق دل نیز متجلی است معدوم ساز. هنگامی که با برهمن یکی گردی،تاریکی هایی چه از ازل بر اثر نادانی سایه بر دلت افکنده بودن در آنی ناپدید خواهند شد.آنچه بر فراز نیکی و بدی است.آن چه ورای زمان و مکان وحواس است.آن برهمن است وتو همان برهمنی.
۷.ده یانا:
ده یانا به معنای مراقبه می باشد. فرد در هنگام مراقبه باید کوشش نماید اندیشه اش به صورت بی وقفه بر روی یک شی ٕسرازیر شود و حول محور آن متمرکز گردد تا حقیقت و واقعیت آن امر آشکار شود.از مباحثی که در این مرحله از یوگا مطرحند مبحث یانتراها ومانتراها می باشند.
?یانترا :
یانتراها عبارتند از تصاویری که با تمرکز بر روی آنها باعث بیداری انرژی‌های درون می گردد.
در یوگا اعتقاد هست که هر صورت ذهنی در رابطه با خودش یک یانترا دارد و آن به وسیله‌ ابعاد تفسیر شده است .وما به وسیله متصور ساختن و تمرکز بر یانترا می توانیم انرژی مشابهی هم چون انرژی حیات رادر خودمان بیدار سازیم.یانترا مدار انرژی خلق می‌کند که‌ زنده است، تنفس می کند وبا زندگی حرکت می نماید به اندازه‌ای مه می توان موجب قدرت‌های الهی شود. یانتراها تشکیل یافته است از ترکیب اشکال قدیمی مثل بیندو ویا نقطه، دایره، مربع و مثلث و نقطه مرکزی که همیشه یک یانترا در مرکز آن است به معنی بیندو وآن یک نقطه یا سلول است که هسته اصلی را که آفرینش از آن صادر شده است را نشان می‌دهدو به مفهوم جریان آفرینش می باشد.

?مانترا :
مانترا به معنای ذکر می باشد و شامل اذکاری هستند به جهت ایجاد تمرکز در فرد، کهن ذکر نکاتی جهت آگاهی و استفاده صحیح از آن لازم است.در مبحث مانتراها دریوگا بیشتر از ورد استفاده میگردد.وبدین جهت استفاده می گردد که ایجاد تحریک در سطوح مختلف آگاهی نماید سطوحی که عبارتند از:
۱.پورایاکاسمیک
۲.پاشیانتی یاهاله اختری
۳.مادهیا یاما یا ویژه
۴.وی کهاری یا ناویژه
تمامی مانتراها هدفشان رسیدن به مرحله آخر یعنی کاسمیک می باشد
۸-سامادهی:
به این معنا است که ذهن فرد چنان در اعماق شی ئی فرو و محو گردد به طوری که آگاهی خود را از دست بدهد و حتی تفاوتی میان خود و شی را درک نکند وله عبارتی در آن فنا گردد. مه ایرادات بنیادینی در این دیدگاه از منظر فلسفه یوگا وجود دارد.
پتنجلی و مفسرانش سامادهی را به دو مرحله تقسیم می نماید:
۱-سام پراجناتا سامادهی یا جذبه دارای پشتیبان
یعنی این حالت با تمرکز فکر بر یک نقطه در بیرون یا روی یک ایده روانی،به عبارتی تمرکز به کمک آن شی ٕ ایده کسب می شود
۲-آسام پراجاناتا سامادهی یا جذبه ی بسیط
یعنی وقتی هیچ ارتباطی با امور خارجی کسب نشود، به عبارتی وقتی که آن در اوج بی پیرایگی دریافت کاملی از هستی باشد.

منبع: تعابیر الهی وحدّ یوگا

نوشته : مهندس امیدرضاامینی

مشخصات نویسنده

eqweqwe sadweqwe

نظری وجود ندارد

یک نظر بگذارید