مرکز تخصصی یوگا

آساناهای یوگای کودکان

آساناهای یوگای کودکان

درخت (وریکشاسانا)
????????????
درخت وقتی به بالا رشد می‌کند که‌ ریشه هایش در زمین پایین برود.در این حرکت،پای روی زمین مثل ریش درخت، ستون مهره مثل تنهٔ درخت ودست ها مثل شاخه‌های آن است.
۱.مانند حرکت کوه،راست بایستید.شانه ها را وانهاده وپایین،پشت گردن را بلند،وچانه را اندکی تو رفته نگه دارید.
۲.پای چپ را راست نگه دارید.با بازدم پای راست را بگیرید و کف آن را داخل کشاله ران پای چپ قرار دهید.
۳.وزن باید روی پاشنه پایی که مانند ریشه درخت به زمین می رود باشد.شانه ها وانهاده است و کف دست‌ها روی یکدیگر قرار می گیرند.
۴.دست ها را مانند شاخه های درخت به آرامی بالای سر ببرید.از حرکت بیرون بیاید.حرکت را با پای راست کن روی زمین است و بلند کردن پای چپ تکرار کنید.

photo_2017-01-14_09-03-51

 

لاک پشت (کورماسانا)
????????????
این حرکت شبیه لاک پشت است.سر وپاهای لاک پشت از زیر لاکی کن از پشت حمیدهٔ شما درست می شود،بیرون می آیند. با اینکه پشت شما در این حرکت قوسی می‌شود،باز همین باید قد ستون مهره ها را در این حرکت بلند کنید.
۱.با پشت راست روی زمین بنشینید، پاها را راست و کشیده در جلو نگه دارید و پهنای شانه‌هارا زیاد کنید.انگشت های پا باید رو به بالا باشند.
۲.زانوهاراخم کنید،وبا روی زمین نگه داشتن باسن،بگذارید قد ستون مهره ها به طرف جلو بلند شود به طوری که دست ها بین پاها روی زمین قرار گیرند.
۳.دستها را یکی یکی از زیر زانوها خم شده رد کنید وله عقب ببرید.کف دست ها را رو به سقف بچرخانید و دست ها را بکشید واز باسن دور کنید.با بازدم پاها را هرچه می توانید راست کنید.پاشنه را بکشید وقد پشت را تا حد امکان بلند کنید.زانوها را خم کنید و آهسته و آرام بالا بیایید.

 

photo_2017-01-14_09-16-24

 

گاو(گوموکهاسانا)
????????????
این حرکت را گاو می نامندچون وضعیت چهارزانوی پاها شبیه شاخ های گاو است.این حرکت روی لگن وشاخ ها کار می‌کند.
۱. بنشیند و پاها را چهار زانو کنید.بعد،بدن را هرچه می توانید راست و کشیده کنید.
۲. با بازدم پاها را بیشتر از روی هم رد کنید تا یک زانو روی زانوی دیگر قرار گیرد و پاشنه پای زیر کنار باسن پای رویی قرار گیرد.
۳. باسن را روی زمین نگه دارید و تنه را بلند و کشیده کنید.یک دست را به پشت ببرید.که انگشت های دست رو به بالا و به وسط دو تیغهٔ کتف اشاره کند و کف دست‌ روبه بیرون باشد.با بازدم دست دیگر را بالای سر بکشید.آرنج این دست را خم کنید و دست را از پشت به طرف پایین رها کنید تا به دست دیگر برسد و انگشت های دو دست در همین قلاب شوند.
۴.راست بنشیند و شانه‌ها را وانهاده و رها نگه دارید.دست ها را رها کنید،پاها را از روی هم بردارید،وحرکت را از روی هم بردارید،و حرکت را با دست و پای برعکس انجام دهید.مهم نیست کدام پا روی پای دیگر باشد،فقط حرکت را در هر دو طرف انجام دهید.

photo_2017-01-14_09-16-34

مشخصات نویسنده

eqweqwe sadweqwe

نظری وجود ندارد

یک نظر بگذارید